Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Τεχνική Υποστήριξη: 1 - 5
Σύνολο: 7
1 2 >
Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Χαμόγελο του παιδιού

Υποκατάστημα Πάτρας

Είναι ιδιαίτερη χαρά να βοηθούμε στα προβλήματά του με το υπολογιστικά συστήματα τα στελέχη του γραφείου του συλλόγου «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» στην Πάτρα.

Έτος υλοποίησης: 2007
Εργασίες: Εγκατάσταση δικτύου


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Α.Τ.Ε.ΓΑ. - Τ.Ε.ΓΑ.ΚΑΤ.

Κατασκευαστική Εταιρεία

Η εταιρεία Α.ΤΕ.ΓΑ. αξιοποιεί εδώ και πολλά χρόνια ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα για την οργάνωση και λειτουργία των εργασιών της.

Έτος υλοποίησης: 2005
Εργασίες: Τακτική συντήρηση, Εγκατάσταση δικτύου


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Α.Τ.Ε.Χ.Α.

Τεχνική Εταιρεία

Έγινε επανεγκατάσταση του τοπικού δικτύου υπολογιστών και εγκατάσταση κεντρικού file server, καθώς και τακτική συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος.

Έτος υλοποίησης: 2005
Εργασίες: Τακτική συντήρηση, Εγκατάσταση δικτύου


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Παν. Παναγιωτόπουλος

Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Έχει γίνει εγκατάσταση δικτύου με κεντρικό εξυπηρετητή και γίνεται τακτική συντήρηση για την καλή λειτουργία όλων των υπολογιστών και των δεδομένων τους.

Έτος υλοποίησης: 2005
Εργασίες: Τακτική συντήρηση, Εγκατάσταση δικτύου


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Home Gallery

Εμπορικό Κατάστημα

Βοηθούμε στην καθημερινή καλή χρήση των υπολογιστών του καταστήματος και τη διατήρηση των δεδομένων του.

Έτος υλοποίησης: 2005
Εργασίες: Τακτική συντήρηση, Εγκατάσταση δικτύου


1 2 >