Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Εφαρμογές: 1 - 5
Σύνολο: 20
1 2 3 4 > »
Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Εφαρμογή διαχείρισης πρωταθλημάτων 5x5

goaly.gr

Το goaly.gr είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που έχει σκοπό να λύσει το πρόβλημα της οργάνωσης ενός πρωταθλήματος 5x5 (και μεγαλύτερων γηπέδων) καθώς και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων και της συμμετοχής του κοινού.

Έτος υλοποίησης: 2012
Εργασίες: Δημιουργία, Φιλοξενία, Συντήρηση


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

MyContacts

Εφαρμογή Διαχείρισης Επαφών

Οnline Εφαρμογή Διαχείρισης Επαφών, μέσα από την οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πελατολόγιό σας από παντού, με εύκολο τρόπο και να τις μοιράζεστε με τους συνεργάτες σας.

Έτος υλοποίησης: 2011
Εργασίες: Δημιουργία, Φιλοξενία, Συντήρηση


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Βάση Δεδομένων Προϊόντων και Αποβλήτων Υγρών Καυσίμων

για την Enviroplan A.E. και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος Κύπρου

Η βάση δεδομένων υλοποιήθηκε ειδικά πάνω στις ανάγκες του έργου και είχε ως στόχο την καταγραφή στοιχείων και χρησιμοποίησή τους για την εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων σχετικά με τα Απόβλητα Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών στην Κύπρο.

Έτος υλοποίησης: 2009
Εργασίες: Δημιουργία


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Βαση Δεδομένων Τελωνειακών Αποβλήτων

για την Enviroplan A.E.

Η βάση δεδομένων υλοποιήθηκε ειδικά πάνω στις ανάγκες του έργου και είχε ως στόχο την αποθήκευση, την οργάνωση και την εκμετάλλευση στατιστικών αποτελεσμάτων για τη διακίνιση επικίνσυνων αποβλήτων μέσα από τα τελωνεία της Κύπρου.

Έτος υλοποίησης: 2009
Εργασίες: Δημιουργία


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Τράπεζα Δεδομένων Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού εξοπλισμού

για την Enviroplan A.E.

Η τράπεζα δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή και οργάνωση πληροφοριών γι όλες τις εταιρείες και τους φορείς παραγωγής, διακίνησης και διαχείρισης ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Έτος υλοποίησης: 2008
Εργασίες: Δημιουργία, Εγκατάσταση


1 2 3 4 > »