Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΕφαρμογή Καταγραφής και Διαχείρισης Ατυχημάτων για τη Δ.Ε.Σ.Ε. Π.Δ.Ε.

Από το 2004 έως το 2006 η SilkTech ανέπτυξε και εξέλιξε την εφαρμογή Καταγραφής και Διαχείρισης Ατυχημάτων για τη Δ.Ε.Σ.Ε. Π.Δ.Ε.

Η εφαρμογή Καταγραφής και Διαχείρισης Ατυχημάτων είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή, στενά συνδεδεμένη με την εφαρμογή Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων, που επιτρέπει την πλήρη καταγραφή και στατιστική ανάλυση όλων των ατυχημάτων που συμβαίνουν στο οδικό δίκτυο της Π.Δ.Ε. Στόχος της εφαρμογής, εκτός από την πλήρη καταγραφή των ατυχημάτων, είναι ο εντοπισμός μελανών σημείων στους οδικούς άξονες, η αξιολόγηση της ποιότητας των έργων και της συντήρησης που εκτελείται και η πρόταση παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν την ασφάλεια των μετακινήσεων. Η εφαρμογή παρέχει πλήθος αναζητήσεων, στατιστικών εκτυπώσεων και αναφορών.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση