Στοιχεία Εταιρείας

SilkTech A.E.
Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής

66378/22/Β/08/35/
34605216000
07/11/2002, ως Ομόρρυθμη Εταιρεία.
01/07/2008, ως Ανώνυμη Εταιρεία
999909501
Α’ Δ.Ο.Υ. Πατρών

Παρθενάκου 26-34, Πάτρα, 26223
2610 226991
2610 225892
infoDUMMY at DUMMYsilktechDUMMY dot DUMMYgr

2018

Ισολογισμός 2018

2017

Ισολογισμός 2017

2016

Ισολογισμός 2016

2015

Ισολογισμός 2015

2014

Ισολογισμός 2014

2013

Ισολογισμός 2013

2012

Ισολογισμός 2012

2011

Ισολογισμός 2011

2010

Ισολογισμός 2010

2009

Ισολογισμός 2009