Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΗ Ιστοσελίδα των προϊόντων SilkMark και SilkDRM για την προστασία και διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακών εικόνων, φωτογραφιών, βιβλίων και σελίδων τους, εγγράφων, παπύρων, χαρτών και γενικά δισδιάστατων ψηφιακών αντικειμένων.

Το SilkMark, εφαρμογή που έχει υλοποιηθεί από τη SilkTech Α.Ε., είναι ένα σύγχρονο λογισμικό προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που ενσωματώνει όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες από το χώρο της υδατοσήμανσης, μιας τεχνολογίας που καλείται να απαντήσει στο ζήτημα της προστασίας της καλλιτεχνικής δημιουργίας, του περιορισμού της παράνομης αντιγραφής και διακίνησης. Το SilkMark βρίσκει εφαρμογή, μεταξύ άλλων στα παρακάτω:

Περισσότερες πληροφορίες για το SilkMark υπάρχουν στο σχετικό Ιστότοπο: http://www.silkmark.gr

Το SilkMark καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τα αποτελέσματα των μελετών που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια των έργων της Πρόσκλησης 65 της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των αντίστοιχων οδηγιών που εκδόθηκαν. Το SilkMark έχει επιτυχώς εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί στην «Ταινιοθήκη της Ελλάδος» (2006) και στο «Κοργιαλένειον Διοικητικόν Συμβούλιον Κεφαλληνίας» (2006), όπως επίσης και στο «Ίδρυμα Γληνού», το «Studio Παράλληλο Κύκλωμα», τα «Γενικά Αρχεία του Κράτους» (ΓΑΚ) Μεσολογγίου, την «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας», το «Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών» και το «Ίδρυμα Ποντιακών Μελετών» (2007).

Το εργαλείο SilkDRM είναι η τεχνολογική λύση που προτείνεται από την εταιρεία SilkTech Ο.Ε. και έχει στόχο να λειτουργήσει επικουρικά προς το δημιουργό ή τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων κατά την καταγραφή, την εκκαθάριση, τη μεταβίβαση και τον έλεγχο τους. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού που συμμορφώνεται με όλες τις θεμελιώδεις αρχές ενός τυπικού συστήματος διαχείρισης δικαιωμάτων και παρέχει στο διαχειριστή ένα εύχρηστο και αποδοτικό περιβάλλον για την εκτέλεση των απαραίτητων λειτουργιών.

Το ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού που προτείνεται από τη SilkTech Α.Ε. για τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία έργων σε ένα πλαίσιο ηλεκτρονικής διακίνησης ψηφιακής πληροφορίας, αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση για μια μεγάλη γκάμα οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραγωγής, προβολής και διακίνησης ψηφιακού υλικού όπως, Πολιτιστικοί οργανισμοί (Μουσεία, Ιδρύματα, Βιβλιοθήκες), εκτεταμένες συλλογές πολυμεσικού υλικού (Εικόνα, Βίντεο, Ήχος), Οργανισμοί διαχείρισης δικαιωμάτων που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι των δημιουργών κ.α.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου
  • Εργαλείο ενημέρωσης περιεχομένου
Δείτε τον ιστότοπο