Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΤο περιεχόμενο της ψηφιοποιημένης συλλογής αποτελείται από 1500 προγράμματα (σε 4500 ψηφιοποιημένες σελίδες) που διατρέχουν χρονολογικά το είδος αυτής της συνένωσης της κινηματογραφικής ταινίας με τον θεατή.

Το περιεχόμενο του παρόντος CD έχει ως βασικό κορμό του την παρουσίαση της συλλογής των κινηματογραφικών περιοδικών της Ταινιοθήκης της Ελλάδος τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί στο Έργο ‘‘Επέκταση του έργου: Ψηφιακό απόθεμα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και του Μουσείου Κινηματογράφου’’ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Γ’ΚΠΣ, επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 20%.

Το πολυμεσικό CD εμπλουτίζεται με ένα σύνολο βοηθητικών εφαρμογών, που σκοπό έχουν την ευκολότερη πλοήγηση στο σύνολο του περιεχομένου και την εξόρυξη πληροφορίας με ποικίλους τρόπους αναζήτησης.

Το cd προσφέρει οφέλη όχι μόνο στην εκπαίδευση και την ψυχαγωγία αλλά σε πολυάριθμούς φορείς και ερευνητές δίνοντας τους τη δυνατότητα αξιοποίησης αυτού του μέρους της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Αναπαραγωγή - Εκτύπωση αντιγράφων