Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδεςΗ εφαρμογή διαχείρισης επιστολών της Ακαδημίας Αθηνών αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή αποδελτίωσης ιστορικών επιστολών που διαθέτει το Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού.

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης ιστορικών προσώπων, τόπων, βιβλίων και άρθρων, καθώς και αποσπασμάτων ή άλλων στοιχείων των επιστολών με σκοπό την πιο πλήρη περιγραφή και περαιτέρω μελέτη τους. Παράλληλα παρέχεται εργαλείο αναλυτικής αναζήτησης και σύστημα χρηστών προς τη διευκόλυνση της έρευνας.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας