Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΗ εφαρμογή διαχείρισης επιστολών της Ακαδημίας Αθηνών αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή αποδελτίωσης ιστορικών επιστολών που διαθέτει το Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού.

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης ιστορικών προσώπων, τόπων, βιβλίων και άρθρων, καθώς και αποσπασμάτων ή άλλων στοιχείων των επιστολών με σκοπό την πιο πλήρη περιγραφή και περαιτέρω μελέτη τους. Παράλληλα παρέχεται εργαλείο αναλυτικής αναζήτησης και σύστημα χρηστών προς τη διευκόλυνση της έρευνας.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας