Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για τη διαχείριση των κινήσεων υλικών των εργοταξίων, τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων και της παραγωγής ασφαλτομίγματος.

Το πρόγραμμα αυτό εξυπηρετεί σε πολλαπλά επίπεδα τις ανάγκες οργάνωσης της τεχνικής εταιρείας.

Το πιο σημαντικό τμήμα της οργάνωσης που καλύπτεται είναι η οργάνωση, των εργαζομένων και των έργων, που περιλαμβάνει την καταγραφή των έργων και των υλικών που παραγγέλνονται και καταναλώνονται. Με τον τρόπο αυτό γίνεται έλεγχος όλων των κινήσεων και ανά πάσα στιγμή αποτίμηση του κόστους του.

Με το συμπληρωματικό πρόγραμμα διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων γίνεται έλεγχος των καυσίμων, των λιπαντικών και των εξόδων των οχημάτων.

Τέλος γίνεται και διαχείριση της παραγωγής ασφαλτομίγματος και διάθεσής του στα έργα της ίδιας της εταιρείας και στους πελάτες της.

Τα σημαντικότερα οφέλη των παραπάνω προγραμμάτων προκύπτουν εκτός από την οργάνωση αλλά και από συγκεντρωτικές αναφορές με τις οποίες τα στελέχη της επιχείρησης μπορούν να αναλύσουν την κατάσταση των έργων, και των πελατών της.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου