Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΗ Ιστοσελίδα παρουσίασης των Τηλεμετρικών Δεδομένων παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων του Ευρώτα Ποταμού, για το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το site παρουσιάζει περιβαλλοντικά δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρες τοποθετημένους στον ποταμό Ευρώτα. Παράλληλα με τα δεδομένα, παρέχεται σήμανση σχετική με την ποιότητα των υδάτων. O χρήστης μπορεί να αναζητήσει με δυναμικό τρόπο, δελτία τιμών, δελτία συναγερμών και να παράξει αντίστοιχα γραφήματα.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου
  • Εργαλείο ενημέρωσης περιεχομένου
Δείτε τον ιστότοπο