Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΗ ιστοσελίδα της Ελληνικής Ιζηματολογικής Ένωσης της οποίας ένας από τους βασικούς στόχους είναι η αξιοποίηση των πορισμάτων των ιζηματολογικών ερευνών και των δυνατοτήτων της ιζηματολογικής επιστήμης για οικονομική και κοινωνική πρόοδο, καθώς και προστασία περιβάλλοντος για βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου
Δείτε τον ιστότοπο