Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια

Η Acronis είναι μια από τις ηγέτιδες εταιρείες στην παροχή προηγμένων λύσεων storage management και disaster recovery.

Διαθέτει εφαρμογές λογισμικού που βοηθούν τις επιχειρήσεις να προστατεύσουν τα μηχανογραφικά τους δεδομένα και ταυτόχρονα να διαφυλάξουν τη διαθεσιμότητα, την ασφάλεια και το recoverability της μηχανογραφικής τους υποδομής. Οι τεχνολογικές ευρεσιτεχνίες της Acronis σε θέματα disk imaging και disk management, έχουν κερδίσει όχι μόνο την ευρεία αναγνώριση από το σύνολο της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας, αλλά και πολυάριθμα βραβεία για την υπεροχή τους σε τομείς όπως η προστασία δεδομένων, το backup, το system deployment και το server migration, τόσο για μηχανικές όσο και για εικονικές πλατφόρμες servers.

Ενδεικτικά προϊόντα:

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Μεταπώληση