Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Στα πλαίσια της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών η σελίδα της "Πρότασης" κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου