Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Το SilkMark είναι μια εφαρμογή προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακών εικόνων.

Το SilkMark, εφαρμογή που έχει υλοποιηθεί από τη SilkTech Α.Ε., είναι ένα σύγχρονο λογισμικό προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που ενσωματώνει όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες από το χώρο της υδατοσήμανσης, μιας τεχνολογίας που καλείται να απαντήσει στο ζήτημα της προστασίας της καλλιτεχνικής δημιουργίας, του περιορισμού της παράνομης αντιγραφής και διακίνησης. Το SilkMark βρίσκει εφαρμογή, μεταξύ άλλων στα παρακάτω:

 • Προστασία του δικαιώματος αναπαραγωγής.
 • Πιστοποίηση της ιδιοκτησίας.
 • Έλεγχος αντιγραφής.
 • Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου
  • Μεταπώληση
  Δείτε τον ιστότοπο