Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΤο περιεχόμενο του DVD έχει ως βασικό κορμό του τις ψηφιακές συλλογές της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Το πολυμεσικό DVD εμπλουτίζεται με ένα σύνολο βοηθητικών εφαρμογών, που σκοπό έχουν την ευκολότερη πλοήγηση στο σύνολο του περιεχομένου αλλά και την ικανοποίηση ψυχαγωγικών ορέξεων με μία γκάμα εκπαιδευτικών αλληλεπιδραστικών παιχνιδιών!
Το περιεχόμενο του DVD παρουσιάζεται σε δυο γλώσσες (Ελληνικά - Αγγλικά).

Το DVD είναι αποτέλεσμα του υποέργου 3: «Ανάπτυξη πολύγλωσσης πολιτιστικής εκπαιδευτικής έκδοσης» που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Έργου Γ’ ΚΠΣ «Επέκταση των Δράσεων του Έργου: Μαθηματικά και Πολιτισμός – από την Αρχαιότητα στην Κοινωνία της Πληροφορίας».

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Αναπαραγωγή - Εκτύπωση αντιγράφων