Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Σχεδιασμός λογότυπου και συνοδευτικών εντύπων (κάρτες, σακούλες κ.α.) για το κατάστημα Home Gallery – Κ. Ιγγλέση – Χ. Σταυριανός & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση