Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Στα πλαίσια της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών η σελίδα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου