Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδεςΗ τράπεζα δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή και οργάνωση πληροφοριών γι όλες τις εταιρείες και τους φορείς παραγωγής, διακίνησης και διαχείρισης ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Η εφαρμογή παρέχει τις παρακάτω λειτουργικότητες:

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Εγκατάσταση σε Υπολογιστικά συστήματα