Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΗ τράπεζα δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή και οργάνωση πληροφοριών γι όλες τις εταιρείες και τους φορείς παραγωγής, διακίνησης και διαχείρισης ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Η εφαρμογή παρέχει τις παρακάτω λειτουργικότητες:

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Εγκατάσταση σε Υπολογιστικά συστήματα