Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια

Εφαρμογή Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων για τη Δ.Ε.Σ.Ε. Π.Δ.Ε.

Από το 2002 έως το 2006 η SilkTech ανέπτυξε και εξέλιξε την εφαρμογή Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων για τη Δ.Ε.Σ.Ε. Π.Δ.Ε.

Η εφαρμογή Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων αναπτύχθηκε στα πλαίσια της υποστήριξης του προσωπικού της Δ.Ε.Σ.Ε. Π.Δ.Ε. στην παρακολούθηση των έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Οι δυνατότητες που δίνονται συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:


Οι παραπάνω δυνατότητες παρέχονται στο χρήστη μέσω εύχρηστων φορμών εισαγωγής, επισκόπησης, τροποποίησης ή και διαγραφής πληροφοριών. Ο σχεδιασμός, τα γραφικά και οι χωροταξική δομή των φορμών βασίζονται σε σύγχρονες και διεθνώς αποδεκτές αρχές ευχρηστίας εφαρμογών λογισμικού.

Η εφαρμογή διακρίνεται για την ταχύτητα, τη διαθεσιμότητά της και την ποιότητα των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Η λειτουργία της είναι ευσταθής και ασφαλής (υποστηρίζεται διαβαθμισμένη πρόσβαση ανάλογα με την ιδιότητα των χρηστών) για τα δεδομένα που αποθηκεύονται.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση