Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια

Συγγραφή της πρότασης επιδότησης για το Πρόγραμμα Προγράμματος "E-services: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών"

Η πρόταση πέρασε και σαν αποτέλεσμα προέκυψε το ηλεκτρονικό κατάστημα e-odyssey.gr

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Ανάλυση απαιτήσεων
  • Συγγραφή πρότασης
  • Υποβολή πρότασης