Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΗ Ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο επιστημονικό πεδίο «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόκειται για μια σελίδα - εργαλείο για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και για όσους επιθυμούν να το γνωρίσουν.

Εκτός από την πληροφορία για όλα όσα μπορεί να αφορούν στο πρόγραμμα η Ιστοσελίδα είναι ένα πρόσθετο μέσο επικοινωνίας μέσα από το οποίο οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε προσωποποιημένες υπηρεσίες μέσα από τις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία όπως είναι η καρτέλα τους με τα αποτελέσματα των εξετάσεων κ.α.

Την ενημερωτική πληροφορία αλλά και τα στοιχεία των λογαριασμών των χρηστών μπορούν να τα ενημερώνουν μέσα από ένα απλό εργαλείο οι υπεύθυνοι επικοινωνίας.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου
  • Εργαλείο ενημέρωσης περιεχομένου
Δείτε τον ιστότοπο