Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια

Η Ιστοσελίδα του αρχιτεκτονικού γραφείου Αλεξάκης – Αλεξάκη (αρχιτέκτονες, δομοστατικοί) που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή δημοσίων, ιδιωτικών, εκκλησιαστικών έργων και αναστηλώσεις.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας
Δείτε τον ιστότοπο