Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΕφαρμογή για την εισαγωγή και διαχείριση του Σιναϊτικού Αγιολογίου για το Ίδρυμα Όρους Σινά, στα πλαίσια του έργου «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΙΝΑΪΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Μέσα από την εφαρμογή αυτή γίνεται εύκολα η εισαγωγή και διαχείριση του Σιναϊτικού Αγιολογίου για το Ίδρυμα Όρους Σινά, χρησιμοποιώντας κατάλληλη κατηγοριοποίηση (ιδιότητες αγίων, ημ/νιες γιορτών και ομαδοποίηση σε κινητές και σταθερές) για γρήγορη και εύκολη αναζήτηση των αγίων. Παράλληλα καταχωρείται και η βιβλιογραφία που αφορά έναν άγιο, για εύρεση περισσότερων πληροφοριών.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας
Δείτε τον ιστότοπο