Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια

Βοηθούμε στην καθημερινή καλή χρήση των υπολογιστών του καταστήματος και τη διατήρηση των δεδομένων του.

Στα πλαίσια της υποστήριξης της εταιρείας έγινε επανεγκατάσταση του τοπικού δικτύου υπολογιστών και εγκατάσταση κεντρικού file server και domain controller.

Στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την καλή λειτουργία του τοπικού δικτύου, την αντιμετώπιση προβλημάτων στη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων, την τακτική λήψη αντιγράφων ασφαλείας και συντήρηση όλων των υπολογιστικών συστημάτων και την υποστήριξη των χρηστών.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Τακτική συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων
  • Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος