Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Στα πλαίσια της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών η σελίδα του Μεταμοσχευτικού Κέντρου του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου