Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Εφαρμογές: 6 - 10
Σύνολο: 20
< 1 2 3 4 > »
Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

SilkBonds

Διαχείριση Εγγυητικών Επιστολών

Το SilkBonds είναι ένα πρόγραμμα που παρέχεται μέσω διαδικτύου με το οποίο μπορείτε εύκολα να καταγράφετε όλες τις πληροφορίες για τις εγγυητικές σας και τις προμήθειές τους.

Έτος υλοποίησης: 2008
Εργασίες: Δημιουργία, Φιλοξενία


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Α.Τ.Ε.Χ.Α. Intranet

Διαχείριση εργοταξίων και παραγωγής

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για τη διαχείριση των κινήσεων υλικών των εργοταξίων, τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων και της παραγωγής ασφαλτομίγματος.

Έτος υλοποίησης: 2008
Εργασίες: Δημιουργία, Φιλοξενία, Συντήρηση


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Α.Τ.Ε.ΓΑ. Intranet

Διαχείριση έργων και ανθρώπινου δυναμικού

Το πρόγραμμα αυτό ενσωματώνει όλες τις εσωτερικές λειτουργίες της τεχνικής εταιρείας και συντελεί στη διαχείριση υλικών, οχημάτων και ανθρώπινου δυναμικού.

Έτος υλοποίησης: 2007
Εργασίες: Δημιουργία, Φιλοξενία, Συντήρηση


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

Πρόγραμμα αναζήτησης βιβλιογραφίας

Το "Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης", ένα από τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, έχει ως στόχο την έρευνα της ιστορίας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης με κεντρικό αντικείμενο τα αρχιτεκτονικά και ζωγραφικά μνημεία και όλα τα άλλα έργα τέχνης της περιόδου αυτής.

Έτος υλοποίησης: 2007
Εργασίες: Δημιουργία, Φιλοξενία


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

Διαχείριση επιστολών της Ακαδημίας Αθηνών

Η εφαρμογή διαχείρισης επιστολών της Ακαδημίας Αθηνών αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή αποδελτίωσης ιστορικών επιστολών που διαθέτει το Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού.

Έτος υλοποίησης: 2007
Εργασίες: Δημιουργία, Φιλοξενία


< 1 2 3 4 > »