Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΗ εφαρμογή αυτή παρέχει στη Divico Security τη δυνατότητα να προγραμματίζει μελλοντικές εργασίες συντήρησης και διαχείρισης των συναγερμών των πελατών της.

Βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου
  • Εγκατάσταση σε Υπολογιστικά συστήματα