Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδεςΗ εφαρμογή αυτή παρέχει στη Divico Security τη δυνατότητα να προγραμματίζει μελλοντικές εργασίες συντήρησης και διαχείρισης των συναγερμών των πελατών της.

Βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου
  • Εγκατάσταση σε Υπολογιστικά συστήματα