Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια

Είναι ιδιαίτερη χαρά να βοηθούμε στα προβλήματά του με το υπολογιστικά συστήματα τα στελέχη του γραφείου του συλλόγου «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» στην Πάτρα.

Βοηθήσαμε να στηθεί το δίκτυο των υπολογιστών στα νέα γραφεία του συλλόγου στην Πάτρα. Επίσης, είμαστε πάντα στη διάθεσή τους για όποια προβλήματα συναντούν στη χρήση των υπολογιστών και στη λειτουργία του δικτύου του γραφείου.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος