Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Είναι ιδιαίτερη χαρά να βοηθούμε στα προβλήματά του με το υπολογιστικά συστήματα τα στελέχη του γραφείου του συλλόγου «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» στην Πάτρα.

Βοηθήσαμε να στηθεί το δίκτυο των υπολογιστών στα νέα γραφεία του συλλόγου στην Πάτρα. Επίσης, είμαστε πάντα στη διάθεσή τους για όποια προβλήματα συναντούν στη χρήση των υπολογιστών και στη λειτουργία του δικτύου του γραφείου.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος