Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΗ ιστοσελίδα του Ιδρύματος Γληνού (έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Omega Technology) που έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διάσωση, διατήρηση και διάθεση στο επιστημονικό κοινό του πλούσιου αρχείου και της βιβλιοθήκης του μεγάλου παιδαγωγού, φιλοσόφου και πολιτικού Δημήτρη Γληνού.

Μέσα από την Ιστοσελίδα γίνεται παρουσίαση του ψηφιακού αποθέματος της Αλληλογραφίας, Μελετών, σημειώσεων και λοιπού υλικού του Ιδρύματος.

Η Σύνθετη αναζήτηση είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους μελετητές του έργου του Ιδρύματος Γληνού.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας
  • Εργαλείο ενημέρωσης περιεχομένου
Δείτε τον ιστότοπο