Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια

Έγινε επανεγκατάσταση του τοπικού δικτύου υπολογιστών και εγκατάσταση κεντρικού file server, καθώς και τακτική συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος.

Στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την καλή λειτουργία του τοπικού δικτύου, την αντιμετώπιση προβλημάτων στη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων, την τακτική λήψη αντιγράφων ασφαλείας και συντήρηση όλων των υπολογιστικών συστημάτων και την υποστήριξη των χρηστών.

Φροντίζουμε να καλύπτονται οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της εταιρείας με τον καλύτερο τρόπο

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Τακτική συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων
  • Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος