Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΤο πρόγραμμα αυτό ενσωματώνει όλες τις εσωτερικές λειτουργίες της τεχνικής εταιρείας και συντελεί στη διαχείριση υλικών, οχημάτων και ανθρώπινου δυναμικού.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος αυτού, έγινε σε στενή συνεργασία με στελέχη της εταιρείας Α.Τ.Ε.ΓΑ. έτσι ώστε να καλύπτει τις εξειδικευμένες ανάγκες της εταιρείας για την διαχείριση των έργων της.

Μερικές από τις βασικές λειτουργίες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Επίσης στην υποδομή του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται και πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης των χρηστών, με ευέλικτο χειρισμό δικαιωμάτων πρόσβασης ανά χρήστη.

Η αυτόματη εξαγωγή εκτυπώσιμων αναφορών έχει διευκολύνει πολύ την οργάνωση και αποτίμηση της κατάστασης των έργων.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου