Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαPrivate διαδικτυακός τόπο του Miele Project από την Miele - Μιχαηλίδης.

Ακολουθώντας την κατεύθυνση της εταιρίας στο project κατοικιών με Έπιπλα Κουζίνας Miele, η Miele - Μιχαηλίδης οργάνωσε το αντίστοιχο τμήμα και το παρουσιάζει σε αυτόν τον private διαδικτυακό χώρο, που δημιουργήθηκε ειδικά για τους Αρχιτέκτονες, Κατασκευαστές και Πολιτικούς Μηχανικούς, που έχουν ως στρατηγικό στόχο την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής αξίας.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας
Δείτε τον ιστότοπο