Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΙστοσελίδα της Silkmedia, από τη Siktech Α.E. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις παραγωγές της SilkMedia.

Ο Ιστότοπος αποτελεί ένα εργαλείο υποστήριξης για τα εκπαιδευτικά CD-ROMs. Μέσα από τη σελίδα μπορεί κανείς να βρει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, να κατεβάσει εγχειρίδια χρήσης, να ενημερωθεί για ενημερώσεις των πολυμεσικών δίσκων και να εκφράσει τις απορίες του.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας
Δείτε τον ιστότοπο