Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Εφαρμογές: 11 - 15
Σύνολο: 20
« < 1 2 3 4 >
Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Εφαρμογή για την εισαγωγή και διαχείριση του Σιναϊτικού Αγιολογίου

για το Ίδρυμα Όρους Σινά

Εφαρμογή για την εισαγωγή και διαχείριση του Σιναϊτικού Αγιολογίου για το Ίδρυμα Όρους Σινά, στα πλαίσια του έργου «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΙΝΑΪΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Έτος υλοποίησης: 2007
Εργασίες: Δημιουργία, Φιλοξενία


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

Διαχείριση Στοιχείων Επιγραφών

Εφαρμογή Εισαγωγής και Διαχείρισης Στοιχείων Επιγραφών Μονών και Αγίων για το Κέντρο Έρευνας Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών.

Έτος υλοποίησης: 2006
Εργασίες: Δημιουργία, Φιλοξενία


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

για την εταιρεία DIVICO security

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων (καταγραφή και διαχείριση οχημάτων, service, βενζίνες κ.α.) για την εταιρεία DIVICO security.

Έτος υλοποίησης: 2006
Εργασίες: Δημιουργία


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Εφαρμογή Χρονοπρογραμματισμού Συναγερμών

για την εταιρεία DIVICO security

Η εφαρμογή αυτή παρέχει στη Divico Security τη δυνατότητα να προγραμματίζει μελλοντικές εργασίες συντήρησης και διαχείρισης των συναγερμών των πελατών της.

Έτος υλοποίησης: 2006
Εργασίες: Δημιουργία, Συντήρηση, Εγκατάσταση


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Εφαρμογή Συγγραφής και Διαχείρισης Προσφορών

για την εταιρεία DIVICO security

Μέσω της εφαρμογής αυτής, η Divico Security έχει τη δυνατότητα να οργανώνει και να διαχειρίζεται τις προσφορές που κάνει σε υπάρχοντες και νέους πελάτες.

Έτος υλοποίησης: 2006
Εργασίες: Δημιουργία, Συντήρηση, Εγκατάσταση


« < 1 2 3 4 >