Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΕφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων (καταγραφή και διαχείριση οχημάτων, service, βενζίνες κ.α.) για την εταιρεία DIVICO security.

Κάθε εταιρεία που διαθέτει οχήματα για τις ανάγκες των εργαζομένων της οφείλει να έχει έλεγχο των εξόδων τους και να βοηθάται ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση μέσα από κεντρικό έλεγχο.

Με την εφαρμογή αυτή μπορεί κανείς να συγκεντρώσει τόσο τα έξοδα από κατανάλωση βενζίνης, βλάβες, service κ.α., να γνωρίζει τις ανάγκες του αυτοκινήτου σε εργασίες συντήρησης και να ελέγχει απρόβλεπτα έξοδα και καταστάσεις.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση