Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΤο "Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης", ένα από τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, έχει ως στόχο την έρευνα της ιστορίας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης με κεντρικό αντικείμενο τα αρχιτεκτονικά και ζωγραφικά μνημεία και όλα τα άλλα έργα τέχνης της περιόδου αυτής.

Η δημιουργία του κόμβου σκοπό έχει την ανάδειξη της βιβλιογραφίας που αφορά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, την ευρεία διάδοση τους και την εξασφάλιση της δυνατότητας εύκολης πρόσβασης όλων των χρηστών σε αυτή.

Μέσα από τον κόμβο παρέχεται η βιβλιογραφία κατηγοριοποιημένη για ευκολότερη αναζήτηση. Επίσης παρέχεται στους υπεύθυνους του κέντρου και εργαλείο διαχείρισης μέσω του οποίου εισάγουν στον κόμβο εύκολα και γρήγορα τις βιβλιογραφίες.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας