Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια


Η βάση δεδομένων υλοποιήθηκε ειδικά πάνω στις ανάγκες του έργου και είχε ως στόχο την αποθήκευση, την οργάνωση και την εκμετάλλευση στατιστικών αποτελεσμάτων για τη διακίνιση επικίνσυνων αποβλήτων μέσα από τα τελωνεία της Κύπρου.

Η εφαρμογή παρέχει μεταξύ άλλων τις παρακάτω λειτουργικότητες:

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση