Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια

Στα πλαίσια της υποστήριξης έγινε επανεγκατάσταση και συντήρηση των υπολογιστικών συστημάτων του οργανισμού και υποστήριξη των χρηστών.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος