Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Στα πλαίσια της υποστήριξης έγινε επανεγκατάσταση και συντήρηση των υπολογιστικών συστημάτων του οργανισμού και υποστήριξη των χρηστών.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος