Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Η βάση δεδομένων υλοποιήθηκε ειδικά πάνω στις ανάγκες του έργου και είχε ως στόχο την καταγραφή στοιχείων και χρησιμοποίησή τους για την εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων σχετικά με τα Απόβλητα Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών στην Κύπρο.

Η εφαρμογή παρέχει μεταξύ άλλων τις παρακάτω λειτουργικότητες:

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση