Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια

Η εταιρεία Α.ΤΕ.ΓΑ. αξιοποιεί εδώ και πολλά χρόνια ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα για την οργάνωση και λειτουργία των εργασιών της.

Η Υποστήριξη αυτού του δικτύου είναι δική μας ευθύνη. Σκοπός είναι να βρίσκεται το πληροφοριακό σύστημα σε καλή κατάσταση ώστε να μην εμποδίζεται η εργασία.

Προηγήθηκε μελέτη για τις αρχικές ανάγκες της εταιρείας. Η Υποστήριξη συνεχίζεται τόσο με συμβουλευτικές υπηρεσίες μας στον εκσυγχρονισμό του δικτύου ώστε να συνεχίζει να καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες της εταιρείας όσο και με προμήθεια και εγκατάσταση νέου υλικού.

Για το σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος πραγματοποιείται μηνιαίος έλεγχος καλής λειτουργίας και αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων της εταιρείας.
Παράλληλα παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης στους χρήστες σε προβλήματα στη χρήση υπολογιστών και περιφερειακών.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Τακτική συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων
  • Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος