Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Έχει γίνει εγκατάσταση δικτύου με κεντρικό εξυπηρετητή και γίνεται τακτική συντήρηση για την καλή λειτουργία όλων των υπολογιστών και των δεδομένων τους.

Στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την καλή λειτουργία του τοπικού δικτύου, την αντιμετώπιση προβλημάτων στη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων, την τακτική λήψη αντιγράφων ασφαλείας και συντήρηση όλων των υπολογιστικών συστημάτων και την υποστήριξη των χρηστών.

Επίσης έχει γίνει εγκατάσταση κονσόλας διαχείρισης NOD32 business Antivirus για κεντρικό έλεγχο από απειλές ιών.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Τακτική συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων
  • Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος