Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Τεχνική Υποστήριξη: 6 - 7
Σύνολο: 7
< 1 2
Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Δ.Ε.Σ.Ε. Π.Δ.Ε.

Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Παρέχουμε Τεχνική Υποστήριξη στη Δ.Ε.Σ.Ε. Π.Δ.Ε. σε προβλήματα που εμφανίζονται στο δίκτυο.

Έτος υλοποίησης: 2002
Εργασίες: Εγκατάσταση δικτύου


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Βιολογικός Καθαρισμός Πάτρας

τεχνική υποστήριξη

Στα πλαίσια της υποστήριξης έγινε επανεγκατάσταση και συντήρηση των υπολογιστικών συστημάτων του οργανισμού και υποστήριξη των χρηστών.

Έτος υλοποίησης: 2002
Εργασίες: Εγκατάσταση δικτύου


< 1 2