Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια

Παρέχουμε Τεχνική Υποστήριξη στη Δ.Ε.Σ.Ε. Π.Δ.Ε. σε προβλήματα που εμφανίζονται στο δίκτυο.

Στα πλαίσια της υποστήριξης της Δ.Ε.Σ.Ε. Π.Δ.Ε. έγινε προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση 3 σταθμών εργασίας για τη γραμματεία της υπηρεσίας καθώς και επανεγκατάσταση του προϋπάρχοντος σταθμού εργασίας. Επίσης έγινε προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση κεντρικού διακομιστή (με λειτουργικό σύστημα Linux) για τις ανάγκες της Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων που αναπτύχθηκε για την υπηρεσία. Στη συνέχεια προσφέρθηκαν υπηρεσίες συντήρησης των υπολογιστικών συστημάτων και των εφαρμογών τους καθώς και υποστήριξη του προσωπικού.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος