Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Ιστοσελίδες: 171 - 175
Σύνολο: 177
Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Πρόταση

Ιστοσελίδα οργανισμού

Στα πλαίσια της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών η σελίδα της "Πρότασης" κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής

Έτος υλοποίησης: 1999
Εργασίες: Δημιουργία, Συντήρηση


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Περιφερειακού Παν. Νοσοκομείου Πατρών

Ιστοσελίδα οργανισμού

Στα πλαίσια της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών η σελίδα του Μεταμοσχευτικού Κέντρου του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Έτος υλοποίησης: 1999
Εργασίες: Δημιουργία, Συντήρηση


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Αχαΐας

Ιστοσελίδα οργανισμού

Στα πλαίσια της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών η σελίδα του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Αχαΐας

Έτος υλοποίησης: 1999
Εργασίες: Δημιουργία, Συντήρηση


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος

Ιστοσελίδα οργανισμού

Στα πλαίσια της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών η σελίδα της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος

Έτος υλοποίησης: 1999
Εργασίες: Δημιουργία, Συντήρηση


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Εθελοντική Αιμοδοσία

Ιστοσελίδα οργανισμού

Στα πλαίσια της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών η σελίδα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Έτος υλοποίησης: 1999
Εργασίες: Δημιουργία, Συντήρηση