Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες
Ιστοσελίδες: 171 - 175
Σύνολο: 176
Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Περιφερειακού Παν. Νοσοκομείου Πατρών

Ιστοσελίδα οργανισμού

Στα πλαίσια της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών η σελίδα του Μεταμοσχευτικού Κέντρου του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Έτος υλοποίησης: 1999
Εργασίες: Δημιουργία, Συντήρηση


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Αχαΐας

Ιστοσελίδα οργανισμού

Στα πλαίσια της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών η σελίδα του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Αχαΐας

Έτος υλοποίησης: 1999
Εργασίες: Δημιουργία, Συντήρηση


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος

Ιστοσελίδα οργανισμού

Στα πλαίσια της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών η σελίδα της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος

Έτος υλοποίησης: 1999
Εργασίες: Δημιουργία, Συντήρηση


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Εθελοντική Αιμοδοσία

Ιστοσελίδα οργανισμού

Στα πλαίσια της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών η σελίδα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Έτος υλοποίησης: 1999
Εργασίες: Δημιουργία, Συντήρηση


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών

Ιστοσελίδα συλλόγου

Η σελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Έτος υλοποίησης: 1999
Εργασίες: Δημιουργία, Συντήρηση