Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΗ Πύλη του STUDIO - παράλληλο κύκλωμα (έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Omega Technology), μίας αστικής μη κερδοσκοπικής κινηματογραφικής εταιρείας.

Η δημιουργία του πολύγλωσσου θεματικού κόμβου σκοπό έχει την ανάδειξη αυτών των κινηματογραφικών συλλογών, την ευρεία διάδοση τους και την εξασφάλιση της δυνατότητας εύκολης πρόσβασης όλων των χρηστών του κινηματογραφικού χώρου στο πλούσιο αρχειακό υλικό του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα.

Ο Κόμβος είναι αποτέλεσμα του υποέργου "Δημιουργία και Φιλοξενία πολύγλωσσου θεματικού κόμβου πληροφόρησης, εξυπηρέτησης κοινού και φορέων, προώθησης της κινηματογραφικής τέχνης και κινηματογραφικής παιδείας, διεθνούς προβολής και ανάδειξης της συλλογής." στα πλαίσια του έργου Γ' ΚΠΣ "Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη κινηματογραφικού περιεχομένου - διάδοση της κινηματογραφικής τέχνης και παιδείας στην Ελλάδα"

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας
  • Εργαλείο ενημέρωσης περιεχομένου
Δείτε τον ιστότοπο