Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες
Ιστοσελίδες: 126 - 130
Σύνολο: 177
Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Travel Directions

Ιστοσελίδα εταιρείας γενικού τουρισμού

Η Ιστοσελίδα εταιρείας γενικού τουρισμού και οργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων Travel Directions.

Έτος υλοποίησης: 2006
Εργασίες: Δημιουργία


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

LANDCO ltd

Εταιρική Ιστοσελίδα αρχιτεκτονικής τοπίου

Η Ιστοσελίδα της εταιρείας LANDCO ltd που εξειδικεύεται στους τομείς της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, των Έργων Πρασίνου, των Χώρων Αναψυχής, της Προστασίας του Περιβάλλοντος, των Αναπλάσεων και των Αθλητικών Χώρων.

Έτος υλοποίησης: 2006
Εργασίες: Δημιουργία


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Εργαστήριο Γεωφυσικής

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου

Η Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών που εντάσσεται στον Τομέα Γεωφυσικής - Γεωθερμίας, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (πρώην Γεωλογίας).

Έτος υλοποίησης: 2006
Εργασίες: Δημιουργία, Εργαλείο διαχείρισης


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

Ιστοσελίδα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο επιστημονικό πεδίο «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έτος υλοποίησης: 2006
Εργασίες: Δημιουργία, Συντήρηση, Εργαλείο διαχείρισης


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

SilkMark και SilkDRM

Ιστοσελίδα προϊόντων.

Η Ιστοσελίδα των προϊόντων SilkMark και SilkDRM για την προστασία και διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακών εικόνων, φωτογραφιών, βιβλίων και σελίδων τους, εγγράφων, παπύρων, χαρτών και γενικά δισδιάστατων ψηφιακών αντικειμένων.

Έτος υλοποίησης: 2006
Εργασίες: Δημιουργία, Φιλοξενία, Συντήρηση, Εργαλείο διαχείρισης