Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια

Σχεδιασμός του λογότυπου και γραφικής ύλης για την εταιρεία μας. Εκτός από το λογότυπο έγινε σχεδιασμός business cards και μπλοκ σημειώσεων.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση