Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Σχεδιασμός του λογότυπου και γραφικής ύλης για την εταιρεία μας. Εκτός από το λογότυπο έγινε σχεδιασμός business cards και μπλοκ σημειώσεων.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση