Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα του οργανισμού Heritage & Museums ο οποίος είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση της διεθνούς πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
Δείτε τον ιστότοπο