Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια


Ιστοσελίδα και forum για το Σύλλογο Ελλήνων Ενδοδοντολόγων.

Η Ιστοσελίδα παρουσίασης του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων παρέχει όλες τις βασικές πληροφορίες για το Σύλλογο, κατάλογο των μελών του με στοιχεία επικοινωνίας καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τους ασθενείς σχετικά με το τι είναι Ενδοδοντολόγος, τι είναι Απονεύρωση και ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τις θεραπείες. Η ιστοσελίδα προσαρμόζεται για καλύτερη πρόσβαση από φορητές συσκευές. Υποστηρίζεται από εργαλείο διαχείρισης μέσα από το οποίο μπορούν οι διαχειριστές να ενημερώνουν όλες τις πληροφορίες της ιστοσελίδας.

Συνοδευτικά προς την Ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και forum μέσα από το οποίο τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να ανταλλάσουν απόψεις για θέματα που τους αφορούν

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας
  • Εργαλείο ενημέρωσης περιεχομένου
Δείτε τον ιστότοπο