Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΗ Ιστοσελίδα της τεχνικής εταιρείας Ζησιμάτος Κατασκευές, με κυριότερη ασχολία την ανέγερση ιδιωτικών έργων.

Η εταιρεία ασχολείται με την κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων και κατοικιών, την ανέγερση βιομηχανικών χώρων, την κατασκευή ειδικών κτιρίων όπως κτίρια ψυγείων φρούτων, τις μεταλλικές κατασκευές τόσο σε κατοικίες όσο και σε εμπορικά κτίρια.

Μέσα από τη σελίδα παρουσιάζονται οι σημαντικότερες δουλειές της εταιρείας, ολοκληρωμένες και τρέχουσες. Επίσης μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει και να δει πληροφορίες για κατοικίες που διατίθενται προς πώληση.

Μέσα από ένα απλό εργαλείο μπορεί κανείς να υπολογίσει και το κόστος ης άδειας της κατασκευής.

Μέσα από εξειδικευμένο εργαλείο διαχείρισης της Ιστοσελίδας τα στελέχη της εταιρείας μπορούν να ανανεώνουν το περιεχόμενο, ενημερώνοντας το κοινό για τις δουλείες τους.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας
  • Εργαλείο ενημέρωσης περιεχομένου
Δείτε τον ιστότοπο