Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες


Το BasketPad είναι η συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος διαχείρισης ακαδημιών Goaly προσαρμοσμένο για το Μπάσκετ

Το BasketPad δίνει τη δυνατότητα online διαχείρισης μιας ακαδημίας. Συμπεριλαμβάνει οικονομική διαχείριση των πελατών και των μαθητών με υπηρεσίες όπως απουσίες, συνδρομές, κάρτες αξιολόγησης μαθητών κ.α.

Οι γονείς έχουν πρόσβαση σε ξεχωριστή εφαρμογή, μέσα από την οποία μπορούν να ενημερώνονται για ότι αφορά τα παιδιά τους, όπως τις επιδόσεις τους, τις απουσίες και τις οικονομικές οφειλές τους.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου
Δείτε τον ιστότοπο